• Takler ražo piederumus rūpnieciskajiem un komerciālajiem transportlīdzekļiem, kas atbilst visstingrākajām drošības un atbilstības prasībām, vienlaicīgi saglabājot mūsdienīgu stilu un rūpniecisku dizainu.